Tjänster

TjänsterPsykoterapi :

Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för ett flertal problemområden, exempelvis:

   * Nedstämdhet/Depression

   * Stress och utmattning

   * Ångesttillstånd (social fobi, tvångssyndrom, generaliserad ångest, paniksyndrom)

   * Sömnproblem

   * Relationsproblem

   * Kris


Jag tar emot både privatpersoner och via företag. Jag erbjuder i första hand individuella samtal men vid behov kan även fler personer delta. Jag erbjuder även utbildningsterapi för studenter som genomgår psykologutbildning.


Kostnaden är 1 200 kr per möte som tar ungefär 45 minuter. 


En psykoterapeutisk behandlingskontakt inleds alltid med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om fokus för det terapeutiska arbetet samt målsättningar. Bedömningen ligger till grund för det fortsatta psykoterapeutiska arbetet, dvs vilka metoder och terapeutiska tekniker som används. Längden på en behandlingskontakt kan variera i stor utsträckning och är ett gemensamt beslut mellan patient och mig.


KBT med Högkostnadsskydd/Frikort

Jag har avtal med Region Skåne och erbjuder psykoterapi (KBT) inom Hälsoval Skåne. Psykoterapi erbjuds bl a vid ångest, depression samt stressrelaterade besvär i enlighet med uppdraget från Region Skånes sida inom Vårdval Psykoterapi. För dig som privat person innebär att du betalar enligt högkostnadstaxa, d.v.s. 200 kronor/tillfälle á 45 minuter eller kostnadsfritt om du redan har uppnått högkostnadsnivån som är f.n. 1150 kronor.


Handledning:

Jag erbjuder handledning utifrån KBT-metod till individer och arbetsgrupper inom olika  verksamheter, exempelvis socialtjänst, behandlingshem eller landsting. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.


Utbildningar:

Jag erbjuder föreläsningar och utbildning inom KBT-fältet för yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.