Hur går det till

Hur det går till?


Det är enkelt att boka en tid hos mig. Kontakta mig så bokar vi en tid för ett första samtal så snart jag har lediga tider.


Om att gå i terapi

De flesta som söker psykoterapi känner att något i deras liv inte är som det ska. Det kan handla om plötsliga förändringar som är svåra att förstå eller det kan vara en känsla av obehag. Att uppleva ett psykiskt lidande kan bero på många olika saker. Du kanske känner dig nedstämd eller har upplevt sorg eller problem i relationer. Det kan handla om separationer eller andra personliga kriser. Du kanske känner att du inte längre styr ditt liv så som du skulle vilja.


Vad är terapi?

Att gå i terapi innebär att först utforska det problem du har. De första gångerna handlar om att få en klar bild av hur problemet/problemen ser ut. Därefter gör vi en plan för hur behandlingen ska gå till. Vårt arbete bygger på ett samarbete och tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan. Vi formulerar mål och börjar arbeta med de förändringar som behövs för att du ska nå dina mål.


KBT är en terapiform som fokuserar på det som är problemet på ett strukturerat och målinriktat sätt. Patienten och terapeuten sätter tillsammans upp tydliga och uttalade mål för det psykoterapeutiska arbetet. Patientens problem kan förstås och lösas bättre om både patienten och terapeuten är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och tar ett delat ansvar för att lösa problem. Terapeuten är aktiv genom att t.ex. ställa s.k. sokratiska frågor som leder till eftertanke och reflektion, lära ut nya färdigheter, undervisa om patientens problem. Patienten är aktiv genom att t.ex. registrera beteenden och tankar, utföra hemuppgifter, praktisera nya färdigheter liksom att värdera och balansera negativa tankar.  I KBT-terapin läggs stor vikt på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem. Man arbetar med fokus på nuet och framtiden, men man kan också titta bakåt för att se om det kan finnas händelser som påverkar individen i nuet.


Strukturen av samtalen hjälper KBT-terapeuten att använda tiden på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. En behandlingssession varar 45 minuter. Vanligtvis blir det en behandlingssession i veckan, men beroende på den planering som gjörs kan man träffas oftare eller mer sällan. Inom KBT får patienten oftast en hemuppgift mellan sessionerna. Sådana hemuppgifter kan handla om att göra systematiska observationer av sitt tänkande, sina känslor och beteenden, ifrågasätta invanda tankemönster och utmana sina föreställningar i situationer där individen upplever sina besvär.


Mot slutet av behandlingen formuleras ett vidmakthållande program där patient och terapeut tillsammans diskuterar hur patienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.


Kontakta mig via mail (alina@kbtforum.se) eller telefon (076-1101615) och vi avtalar en tid för ett första bedömningssamtal.