Om mig


Jag heter Alina Panican och är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. I mitt arbete har jag min utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid en lång rad psykologiska och andra kliniska tillstånd och störningar. KBT fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.


Jag har flera års erfarenhet av arbete från vuxenpsykiatrisk verksamhet. Utifrån mitt arbete har jag en bred erfarenhet av att möta personer med olika svårigheter. Jag har arbetat med psykologisk behandling av vuxna och unga vuxna. Jag har även erfarenhet av psykologiska utredningar och testningar, såväl av personlighet som av neuropsykiatriska funktionshinder.


Som egen företagare är jag medlem i Sveriges psykologförbund och i Psykologföretagarna. Medlemskapet innefattar en patient- och ansvarsförsäkring vilket innebär en trygghet för dig som patient. Min behörighet/legitimation att arbeta som psykolog och psykoterapeut har jag fått av Socialstyrelsen. Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.


Vad är en psykolog?


Vad är en psykoterapeut?


Information om KBT