Tjänster

Tjänster

 

 

Psykoterapi :

Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för ett flertal problemområden, exempelvis:

* Nedstämdhet/Depression

* Stress och utmattning

* Ångesttillstånd (social fobi, specifik fobi, tvångssyndrom, generaliserad ångest, paniksyndrom)

* Sömnproblem

* Relationsproblem

* Kris

 

Jag tar emot både privatpersoner och via företag. Jag erbjuder i första hand individuella samtal men vid behov kan även fler personer delta. Jag erbjuder även utbildningsterapi för studenter som genomgår psykologutbildning.

 

En psykoterapeutisk behandlingskontakt inleds alltid med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om fokus för det terapeutiska arbetet samt målsättningar. Bedömningen ligger till grund för det fortsatta psykoterapeutiska arbetet, dvs vilka metoder och terapeutiska tekniker som används. Längden på en behandlingskontakt kan variera i stor utsträckning och är ett gemensamt beslut mellan patient och mig.

 

Handledning:

Jag erbjuder handledning utifrån KBT-metod till individer och arbetsgrupper inom olika verksamheter, exempelvis socialtjänst, behandlingshem eller landsting. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.

 

Utbildningar:

Jag erbjuder föreläsningar och utbildning inom KBT-fältet för yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.